Město Atri se nachází v regionu Abruzzo. První zmínka o městě pochází z období Punských válek. Současné Atri je kulturně-historické centrum. Nejzajímavější památkou je katedrála pocházející ze 13. století. Při procházce městem můžete ještě zavítat k několika kostelům a palácům a také k ruinám starověkého opevnění, ze kterého se dochovaly 3 brány.

Domovská stránka - Web: