Město Ortona se nachází v provincii Chieti v regionu Abruzzo. První osídlení v této oblasti bylo dle archeologických nálezů již v době bronzové. Po zániku Říše Římské se stala majetkem Langobardů a později Franků. V 15. století bylo město Ortona obehnáno hradbami, i z důvodů boje s vedlejším Lancianem.

Bohatá historie města tím však neskončila, benátské loďstvo zničilo městský přístav v roce 1447, který byl později obnoven Sicilským králem. V roce 1584 královna Margaret započala s výstavbou paláce Farnese.

Domovská stránka - Web: